Вельмишановні друзі!

Ви закінчили загальноосвітню середню школу, професійно-технічне училище, технікум або коледж, одержали атестат про повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста і хочете продовжувати навчання. Перед вами складна задача: вирішити, куди піти вчитися, яку спеціальність обрати. Необхідно вибрати з багатьох єдину свою, яка б відповідала інтересам і смакам, можливостям і знанням, була б потрібна і сьогодні, і у майбутньому, а також вирішити, де її набути.

Тих вступників, яких цікавить транспорт – дуже важлива галузь господарства нашої держави – і пов'язані з ним проблеми, я запрошую до провідного в цій галузі вищого навчального закладу України – Національного транспортного університету, створеного 7 листопада 1944 року як Київський автомобільно-дорожній інститут (КАДІ).

У складі університету чотири інститути (Інститут заочного та дистанційного навчання; Інститут економіки і бізнесу на транспорті; Інститут доуніверситетської підготовки і міжнародного співробітництва, Науково-дослідний інститут проблем транспорту і будівельних технологій) та чотири факультети (автомеханічний; транспортного будівництва; економіки, менеджменту і права; транспортних та інформаційних технологій), три навчально-консультаційні центри – у м. Львів, м. Івано-Франківськ та м. Кривий Ріг, Барський коледж транспорту та будівництва, Державний вищий навчальний заклад «Київський транспортно-економічний коледж», Житомирський автомобільно-дорожній коледж, Надвірнянський коледж, Львівське вище професійне училище транспортних технологій та сервісу, ліцейні класи в навчальних закладах І рівня акредитації. При університеті функціонує Міжнародний освітянський центр інформаційних технологій, є аспірантура та докторантура.

На чотирьох факультетах нашого університету готують фахівців на денній формі навчання за 19 напрямами підготовки бакалаврів та з 34 спеціальностей та спеціалізацій підготовки спеціалістів і магістрів. Інститут заочного та дистанційного навчання готує фахівців за заочною формою навчання. Інститут економіки і бізнесу на транспорті готує фахівців на заочній формі навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, а також здійснює перепідготовку спеціалістів з наданням другої вищої освіти. Інститут доуніверситетської підготовки і міжнародного співробітництва готує до вступу до НТУ громадян України та іноземних громадян, а також здійснює навчання іноземних громадян за напрямами та спеціальностями університету.

Для тих, хто має освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за певними напрямами підготовки університету передбачений скорочений термін навчання. Ті, хто здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за профілем університету в іншому ВНЗ, можуть продовжити навчання в НТУ за програмою підготовки спеціаліста або магістра.

Важливість та актуальність наших спеціальностей підтверджує те, що всі випускники працевлаштовані, причому працюють відповідно до отриманої в університеті спеціальності, одержують моральне задоволення від своєї роботи і непогано матеріально забезпечені. Серед них багато відомих організаторів виробництва різних рівнів, досвідчених викладачів і знаних вчених. Чимало випускників плідно працюють зараз у нашому університеті.

У нас цікаво вчитися. Наші викладачі – знаючі, ерудовані педагоги, мають почесні звання заслужених працівників за профілем роботи та державні нагороди. Крім викладацької діяльності, вони плідно займаються науковою роботою. Багато з них стали лауреатами Державних премій України в галузі науки і техніки. Для навчання створена хороша матеріально-технічна база, заняття проводять у спеціально обладнаних навчальних аудиторіях і лабораторіях, сучасних комп'ютерних класах. Студенти, проходячи практику в умовах, наближених до майбутньої професійної діяльності, здобувають робітничі професії. Для вивчення конструкції та набуття практичних навичок з управління є сучасні транспортні засоби.

Під керівництвом кваліфікованих викладачів та з їх допомогою Ви здобудете все те, що потрібно фахівцю сьогодні: глибокі теоретичні знання і здатність набувати їх самостійно, щоб згодом крокувати в ногу з потребами часу, спроможність творчо мислити, різноманітні практичні навички, уміння жити і працювати в колективі, керувати людьми. Ви станете по-справжньому освіченою і культурною людиною.

Університет плідно розвиває міжнародні зв'язки з провідними вищими навчальними закладами зарубіжжя.

В університеті піклуються про фізичний розвиток студентів, добре налагоджена спортивна робота: є спортивний комплекс з плавальним басейном, літній спортивно-оздоровчий табір. Найбільшою популярністю користується мотоспорт – університетська команда відома всій Україні та за її межами. Не забуте і дозвілля: кожному зі студентів дається можливість розвивати свої здібності в художній самодіяльності, командах КВК. Регулярно проводяться вечори, на котрих можна цікаво і весело відпочити.

Одним із першорядних завдань університету є створення належних побутових умов для проживання студентів: ті, що приїхали на навчання з інших населених пунктів, забезпечуються гуртожитками, де є все необхідне для нормального проживання і навчання.

З інформації, розміщеної на нашому сайті, Ви можете дізнатися про напрями підготовки та спеціальності, фахівців з яких готує університет; про місце і роль наших спеціальностей в економіці країни; про дисципліни, які будете вивчати, обравши той або інший фах; про посади, що зможете обіймати після закінчення університету.

На сайті Ви зможете ознайомитися з Правилами прийому до університету у 2015 році, а також знайдете іншу необхідну вступникові інформацію.

Я бажаю вам правильного вибору майбутньої спеціальності, перемоги у конкурсі та успішного навчання в нашому університеті. Нехай ваші бажання збудуться. Щасливої вам дороги!

З повагою,
Ректор Національного
транспортного університету

М.Ф. Дмитриченко


вверх