Автомобілів
Аеропортів
Будівництва та експлуатації доріг
Виробництва, ремонту та матеріалознавства
Технічної експлуатаціі автомобілів та автосервісу
Вищої математики
Двигунів і теплотехніки
Дорожніх машин
Дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
Екології і безпеки життєдіяльності
Економіки
Eлектроніки та обчислювальної техніки
Іноземних мов
Іноземної філології та перекладу
Інформаційних систем і технологій
Комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну
Конституційного та адміністративного права
Менеджменту
Міжнародних перевезень та митного контролю
Мостів і тунелів
Опору матеріалів і машинознавства
Проектування доріг, геодезії та землеустрою
Теоретичної та прикладної механіки
Теорії та історії держави і права
Tранспортних технологій
Tранспортних систем та безпеки дорожнього руху
Транспортного права та логістики
Туризму
Управління виробництвом і майном
Фізики
Фізичного виховання і спорту
Філософії та педагогіки
Фінанси, облік і аудит