Сахно
Володимир Прохорович

Завiдувач кафедри, доктор технiчних наук, професор Сахно В.П.

Завідувач кафедри «Автомобілі» Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, академік Російської академії транспорту, Відмінник освіти України, Почесний працівник транспорту України, Заслужений працівник освіти України.Народився 25 вересня 1940 року в м. Києві; у 1957 році закінчив київську середню школу № 5; у 1962 році – Київський автомобільно-дорожній інститут (КАДІ), отримавши кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю «Автомобільний транспорт». Два роки пропрацював у Павлодарському облавтотресті (Казахстан) та у 1964 р. повернувся до КАДІ, став аспірантом кафедри «Автомобілі і трактори», розпочав викладацьку діяльність. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вибір і обґрунтування власної ваги і координат центра ваги вантажних автомобілів при їх проектуванні»; у 1976 р. отримав вчене звання доцента кафедри «Автомобілі»; у 1991 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Автомобілі і трактори» на тему «Обґрунтування систем керування спеціалізованих автотранспортних засобів для перевезення будівельних конструкцій»; у 1992 р. отримав вчене звання професора кафедри «Автомобілі».

З 1991 р. очолює кафедру «Автомобілі» КАДІ–НТУ.

Сфери наукових інтересів – керованість та стійкість автомобільних поїздів, тягово-швидкісні властивості та паливна економічність автомобілів та автопоїздів.

Автор та співавтор понад 250 науково-методичних робіт, п’яти навчальних посібників, трьох монографій, 11 патентів, 16 авторських свідоцтв про винахід та десяти свідоцтв про реєстрацію авторського права. Підготував одного доктора та 26 кандидатів технічних наук.

Основні результати наукової роботи:
1. Досліджено взаємозв'язок між основними компонувальними параметрами та показниками техніко-експлуатаційних властивостей вантажних автомобілів (1964-1973 р.р.).
2. Досліджені та розроблені приводи управління довгобазових автопоїздів для перевезень будівельних конструкцій, що забезпечують високі показники маневреності, керованості та стійкості таких автопоїздів (1974-1992 р.р.).
3. Розроблена математична модель системи «двигун-трансмісія», за допомогою якої проведено оптимізацію передаточних чисел трансмісії легкових та вантажних автомобілів за умови забезпечення необхідних показників тягово-швидкісних властивостей та паливної економічності (1993-1999).
4. Розроблені основні положення теорії руху автомобільних поїздів, які забезпечують високі показники маневреності, керованості та стійкості таких автопоїздів (2000-2009 р.р.).
5. Досліджено основні техніко-експлуатаційні властивості автопоїздів з нетрадиційними системами управління (2010-2013 р.р.)


вверх