Інстітути Національного транспортного університету
Інститут заочного та дистанційного навчання
Інститут економіки і бізнесу на транспорті
Інститут доуніверситетської підготовки
і міжнародного співробітництва
НДІ "Проблем транспорту і будівельних технологій"