Юридична служба

Юридична служба Національного транспортного університету була створена Наказом Національного транспортного університету 11 березня 2011 року. Юридична служба є структурним підрозділом Університету та діє на підставі Положення про юридичну службу Національного транспортного університету затвердженого Наказом НТУ від 11.03.2011 р. № 91.

Основні функції юридичної служби:
- Забезпечує правильне застосування в університеті нормативно-правових актів та інших документів, подає ректору пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю університету;
- Розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності університету;
- Проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами університету, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх замішують. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством;
- Бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів університету в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань;
- Організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів;
- Здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого в університеті порядку пред'явлення і розгляду претензій;
- Сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;
- Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу; бере участь у підготовці колективного договору, консультує трудовий колектив Університету та студентів з питань правового характеру та виконує ряд інших обов’язків.

Співробітники служби
1. Щербатюк Наталія Володимирівна – керівник юридичної служби НТУ.
2. Денисюк Олена Василівна – юрисконсульт юридичної служби НТУ.
3. Погребняк Сергій Васильович – провідний фахівець юридичної служби НТУ.

Контакти
Адреса: м. Київ, вул. Суворова,1, кім. 415
Телефон: (+38044) 280-53-26
E-mail: yur_ntu@ukr.net