Реєстр державних закупівель Національного транспортного університету

Доступ до публічної інформації

Документи публічної інформації

Національний транспортний університет надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Надання публічної інформації НТУ здійснює у відповідь на інформаційний запит *.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково слід вказати:
1) ім?я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді (зразок)

форма для подання інформаційного запиту в електронному вигляді (зразок)

Поштова адреса Національного транспортного університету для подання інформаційного запиту:

м. Київ, вул. Суворова, 1, 01010 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
тел./факс: (044) 280-82-03
E-mail: general@ntu.edu.ua

У разі, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувачі відшкодовують фактичні витрати на копіювання та друк. Вартість однієї копії 0,25 грн.

* Згідно із п.2 ч.1, ч.3 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Університет як юридична особа, що фінансується з Державного бюджету, є розпорядником лише інформації, що стосується використання ним бюджетних коштів.